Pealeht
Entsüklopeedia
Kauplused


 Kas plast on ikka ohutu?
 Millest aken koosneb?
 Mis on aknaprofiil?
 Kas aknad peavad olema tingimata valged?
 Akende iga - kas tõesti 50 aastatt?!
 Kas on tõsi, et plastaknad võivad olla väga mitmekesise kujuga?
 Kas saab tulla lihtsalt Teie kontorisse ja osta valmisakna?
 Kas saab tellida mitmes suunas avatavaid aknaid?
 Kui arenenud on REHAU profiilisüsteem?
 Milline profiil valida?
 Aga mille arvel tagatakse profiili kvaliteet?
 Räägitakse, et plastaknad tõmbuvad kollaseks…
 Kas aknaprofiilile esitatakse mingeid erinõudeid?
 Milliseid klaaspakette Te soovitate paigaldada?
 Mis lisavarustust võib akendel olla?
 Kui palju maksab valmisaken?
 Mida on vaja teha uue akna paigaldamiseks?
 Kui kiiresti aken paigaldatakse?
 Akende hooldus

Kas aknaprofiilile esitatakse mingeid erinõudeid?

Ja kuidas veel! Plasttoodetele esitatakse kõrgendatud nõudeid kasutamise ohutuse kohta. Need nõuded sunnivad tootjaid looma nii modifitseeritud plaste, et need tihti ületavad traditsioonilisi materjale. Nii näiteks on esimesel pilgul raske ette kujutada plasti, mis põleb halvemini kui puit. Kuid Uute Akende plastaknad põlevad tõepoolest ainult lahtise tule olemasolul. Aknaplasti koostisse kuulub ühend ANTIPIREEN, mis raskendab süttimist ja leegi levimist. Profiili REHAU Basic Design süttivusklass on kinnitatud riiklike katsetega.

REHAU profiilisüsteemil on olemas kõik kohustuslikud riiklikud sertifikaadid. Tallinna tehase tootmisliin on riigi poolt litsentseeritud. Peale selle vastab REHAU profiil aknaprofiilide kvaliteedi rangetele euronõuetele, mis on kehtestatud siseriiklike ja rahvusvaheliste standarditega ISO 306, DIN 53457 ja RAL GZ 716/1.

Telliskivi 60, 10412 Tallinn    Tel. 6797969 Fax 6797967   CitySale OÜ   2013